28 C
Hanoi
Thứ Năm, 18 Tháng Bảy, 2024.

ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN

Đơn hàng tuyển người lao động ngành chế biến thuỷ sản ở Nhật Bản, xuất cảnh ngay trong năm 2018