EPS TOPIK

EPS-TOPIK là kỳ thi tiếng Hàn dành cho người lao động sang HQ làm việc theo chương trình EPS, do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Kế hoạch thi sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người lao động trực tiếp đăng ký tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có hộ khẩu thường trú và dự thi tại địa điểm do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo.

Bài thi EPS – TOPIK có dạng thức thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 50 câu hỏi, đánh giá 2 kỹ năng (nghe hiểu và đọc hiểu) trong thời gian 70 phút (30 phút nghe, 40 phút đọc). Các câu hỏi trong dựa trên giáo trình đào tạo dành cho kỳ thi tiếng Hàn (The Standard Textbook for EPS-TOPIK).

Trong số những thí sinh đạt từ 80 điểm trở lên (tổng điểm là 200), chọn ra các thí sinh thi đỗ dựa trên số lượng đã được ấn định của mỗi quốc gia theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Thời hạn hiệu lực của kết quả thi đỗ kỳ thi : 2 năm kể từ ngày thông báo kết quả thi đỗ kỳ thi.

>>>Tham gia ngay khoá học luyện thi EPS – TOPIK của Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Nước Ngoài