Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 04/11/2019

0
763

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Đình Cương

15/10/1988

Thiếu photo 2 mặt thẻ F2 có chứng thực

2

Nguyễn Đình Phong

06/02/1983

Hồ sơ đủ

3

Lê Văn Hiếu

11/03/1990

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

4

Nguyễn Đạo Huấn

26/07/1983

Hồ sơ đủ

5

Chu Thị Tươi

02/09/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

6

Nguyễn Văn Ninh

03/08/1991

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

7

Bùi Văn Hưng

04/03/1985

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

8

Nguyễn Huy Hoàng

16/06/1992

Hồ sơ đủ

9

Phan Huy Ánh

02/10/1989

Hồ sơ đủ

10

Ngô Văn Anh

20/09/1980

Hồ sơ đủ

11

Lê Xuân Cương

05/11/1986

Hồ sơ đủ

12

Lê Cường

04/04/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

13

Nguyễn Đức Phương

20/08/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

14

Hoàng Văn Phương

26/06/1991

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Văn Thảo

01/01/1989

Hồ sơ đủ

16

Trần Văn Hòa

23/11/1981

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

17

Đặng Cao Cường

10/04/1991

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Hương Cường

07/12/1992

Hồ sơ đủ

19

Nguyễn Chí Kiều

10/02/1989

Đơn thiếu xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã/ phường nơi cư trú

20

Nguyễn Xuân Tuấn

08/02/1986

Hồ sơ đủ

21

Trần Sỹ Nghi

22/01/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

22

Dương Mạnh Quang

29/06/1980

Hồ sơ đủ

23

Trần Hoàng PHúc

20/02/1986

Hồ sơ đủ

24

Cao Văn Đức

03/01/1988

Hồ sơ đủ

25

Trần Văn Tuấn

04/11/1986

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Đức Thành

27/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

27

Phan Văn Hoàng

03/06/1991

Hồ sơ đủ

28

Trần Văn Quốc Thuấn

11/07/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

29

Mạc Văn Huy

30/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

30

Lưu Vĩnh Phúc

07/06/1981

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Văn Nan

13/09/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

32

Nguyễn Đỗ Cường

20/04/1987

Hồ sơ đủ

33

Phan Tấn Diễn

13/08/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo chứng thực 2 mặt thẻ F6; Chưa khai báo Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hản Quốc

34

Phạm Ngọc Tĩnh

23/06/1974

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

35

Trần Mạnh Tiến

08/05/1990

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Hữu Thường

20/07/1990

Hồ sơ đủ

37

Đỗ Đặng Duy

19/06/1987

Hồ sơ đủ

38

Phạm Văn Sỹ

12/02/1990

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Ngọc Đức

01/01/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

40

Nguyễn Văn Hậu

29/01/1983

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Văn Kiên

02/08/1976

Hồ sơ đủ

42

Trần Văn Triển

18/01/1982

Hồ sơ đủ

43

Dương Ngọc Thành

26/01/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Trần Thị Nương

05/10/1989

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Đăng Hà

08/07/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

46

Vũ Xuân Huy

17/11/1991

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Văn Sang

11/12/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

48

Nguyễn Viết Bảo

25/09/1990

Hồ sơ đủ

49

Trần Văn Thương

23/08/1970

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

50

Võ Thanh Thuận

05/03/1989

Hồ sơ đủ

51

Lê Thị Hồng Thắm

25/10/1988

Hồ sơ đủ

52

Lê Thuận Luật

12/12/1977

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

53

Nguyễn Cao Cường

15/03/1986

Hồ sơ đủ

54

Bùi Tuấn An

14/03/1982

Hồ sơ đủ

55

Từ Đức Hiệp

12/07/1982

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Văn Hải

24/05/1989

Hồ sơ đủ

57

Ngô Đức Đông

11/09/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

58

Nguyễn Bá Đức

02/02/1989

Hồ sơ đủ

59

Phan Tiến Dũng

17/04/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

60

Đinh Văn Lực

22/08/1988

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Linh

05/12/1982

Hồ sơ đủ

62

Đặng Thanh Nhàn

19/05/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

63

Đỗ Văn Hưng

06/07/1987

Hồ sơ đủ

64

Vũ Thanh Tuyền

09/10/1985

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Thị Hoa

07/12/1987

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Công

20/08/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

67

Nguyễn Ngọc Đức

27/01/1986

Thiếu Hộ chiếu gốc

68

Phạm Thị Lý

05/10/1990

Hồ sơ đủ

69

Tạ Đình Cảnh

16/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

70

Phạm Văn Long

03/10/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc

71

Nguyễn Huỳnh Nhật Linh

25/12/1984

Hồ sơ đủ

72

Phạm Thành Sang

18/08/1981

Hồ sơ đủ

73

Ngô Trí Kính

06/11/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

74

Võ Đức Lộc

09/12/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

75

Nguyễn Văn Sơn

20/10/1985

Hồ sơ đủ

76

Lưu Quang Nam

09/11/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu Bản tường trình nộp đơn muộn

77

Đậu Văn Mậu

05/09/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc

78

Cao Hồng Linh

04/02/1997

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Tấn Dũng

10/08/1998

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 15/11/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ ” Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ”. Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn