HỌC PHÍ

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh mức học phí

————————————————–

Kính gửi: Các học viên tham gia chương trình đào tạo tiếng tại Trung tâm Đào tạo tiếng nước ngoài

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và không ngừng phát triển hình thức giảng dạy phù hợp để nâng cao năng lực học viên

Trung tâm Đào tạo tiếng nước ngoài thông báo điều chỉnh mức học phí cụ thể giành cho chương trình đào tạo tại Trung tâm như sau:

 

 

STT

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHOẢN CHI PHÍ

 

HỌC PHÍ

THỰC HÀNH TRÊN PHÒNG MÁY ĐỒNG PHỤC/

KHÓA HỌC

1 Đào tạo tiếng Hàn Quốc ( EPS) 4.000.000VNĐ/tháng 500.000VNĐ/tháng 200.000
2 Đào tạo tiếng Hàn Quốc (Du học) 4.000.000VNĐ/tháng 200.000
3 Đào tạo tiếng Nhật ( Điều dưỡng) 13.000.000VNĐ/khóa 200.000
4 Đào tạo tiếng Nhật ( IM JaPan) 13.000.000VNĐ/khóa

200.000

Chú ý:

  • Chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc các khoản chi phí Trung tâm sẽ thu làm 2 kì, mỗi kì 3 tháng.
  • Mức học phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2018

(Việc thay đổi chỉ áp dụng từ khóa khai giảng tháng 05/2018, các khóa trở về trước mức học phí sẽ giữ nguyên)

Xin trân trọng cảm ơn !

TRUNG TÂM TIẾNG NƯỚC NGOÀI

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN MAI CHI